Ghi nhận kế toán đối với chính sách hậu mãi mới của Vinfast

A. Nội dung bài viết ban đầu Ngày 14/06/2023, VinFast công bố chính sách hậu mãi đặc biệt có thời hạn, được áp dụng toàn cầu cho khách hàng sử dụng ô tô của hãng. Theo đó, khách hàng mua và thuê xe ô tô của VinFast sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho các … Đọc tiếp

Một số điểm chưa chặt chẽ trong quy định hợp nhất báo cáo tài chính của thông tư 202

Điều 40 thông tư 202/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng như sau: “Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình … Đọc tiếp

Sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí

Nguyên tắc phù hợp trong kế toán được định nghĩa như sau: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương … Đọc tiếp

Kế toán tiền lương nghỉ phép

Theo quy định của luật lao động thì người lao động được nghỉ một số ngày phép trong năm có hưởng lương. Tùy theo quy định của từng công ty mà số ngày nghỉ phép chưa sử dụng hết có thể được quy đổi ra thành tiền hoặc không. Vậy đối với từng trường hợp, … Đọc tiếp

Kế toán chi phí quà tặng khách hàng

Theo mọi người, đâu là thời điểm chúng ta ghi nhận các chi phí liên quan tới quà tặng cho khách hàng, đối tác? a) Thời điểm chúng ta nhận được các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng làm quà tặng;b) Thời điểm chúng ta chuyển giao các hàng hóa, dịch vụ này cho … Đọc tiếp

Hướng dẫn xác định giá trị dự phòng bảo hành sản phẩm

A. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG Việc xác định chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm dựa trên các xét đoán và ước tính của doanh nghiệp, kết hợp cùng với các dữ liệu thống kê trong quá khứ; Giá trị trích lập dự phòng bảo hành căn cứ vào giá trị chi phí … Đọc tiếp

[Case study] Xác định bên mua trong giao dịch hợp nhất kinh doanh

Mô tả giao dịch: Công ty X nắm 100% cổ phần của công ty Y và kiểm soát công ty Y. Công ty X hoán đổi với công ty Z toàn bộ cổ phần hiện hành của Y để đổi lấy một số lượng cổ phần do Z phát hành bổ sung. Sau giao dịch … Đọc tiếp

Giao dịch bán và tái thuê tài sản là thuê tài chính

Một trong số những đặc điểm của người làm kế toán tại Việt Nam, đó là xử lý bất kỳ một vấn đề kế toán nào cũng đều phải căn cứ vào thông tư (hay chế độ kế toán). Hạch toán nợ tài khoản này, và có tài khoản kia. Điều này dẫn tới một … Đọc tiếp