Hướng dẫn đánh giá khóa học

Để thực hiện đánh giá cho khóa học, anh chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1:

Truy cập vào bài giảng mà anh chị muốn đánh giá.

Ví dụ: Nếu anh chị muốn đánh giá cho khóa học “Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp” thì anh chị có thể truy cập vào đường dẫn tương ứng của khóa học tại địa chỉ:

Bước 2:

Kéo xuống mục “Đánh giá và bình luận” sau đó lựa chọn mục “Đánh giá khóa học”

Bước 3:

Đánh giá chất lượng của khóa học theo thang điểm từ 1 đến 5 sao và đưa ra nhận xét của anh chị về khóa học, sau đó lựa chọn mục “Lưu và tiếp tục”.

Anh chị cũng có thể đính kèm ảnh và video vào bài đánh giá nếu cần.