Ghi nhận kế toán đối với chính sách hậu mãi mới của Vinfast

A. Nội dung bài viết ban đầu Ngày 14/06/2023, VinFast công bố chính sách hậu mãi đặc biệt có thời hạn, được áp dụng toàn cầu cho khách hàng sử dụng ô tô của hãng. Theo đó, khách hàng mua và thuê xe ô tô của VinFast sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho các … Đọc tiếp

[Q&A#6] Thay đổi trong ước tính kế toán giữa niên độ

Bạn Hoangle có gửi tới AIEC một câu hỏi như sau: “Anh Long có thể tư vấn giúp em trường hợp này. Có một số đơn vị lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý và họ thực hiện đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối môi tháng/quý và kết chuyển vào doanh thu/chi … Đọc tiếp

[Q&A#5] Giải đáp về báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1

Bạn Ngô Việt Thái có đặt câu hỏi như sau về nội dung trong khóa học Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp: “Em gửi anh. Các khoản mục liên quan vốn chủ sở hữu như Quỹ đầu tư phát triển, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn, chênh lệch đánh giá … Đọc tiếp

Sửa đổi IFRS 16 – Nợ thuê tài sản trong giao dịch bán và thuê lại tài sản

Ngày 22/09/2022, IASB ban hành một bản sửa đổi chuẩn mực IFRS 16, bổ sung thêm hướng dẫn cách một công ty hạch toán việc bán và thuê lại tài sản sau ngày giao dịch. Bán và thuê lại tài sản là một giao dịch mà một công ty bán một tài sản và thuê … Đọc tiếp

[Q&A #3] Sửa đổi hợp đồng thuê tài sản

Bạn Toàn Nguyễn có gửi tới AIEC một câu hỏi như sau: “Bên t thuê một thiết bị điện Năng lượng mặt trời, hợp đồng thuê dài hạn, cuối thời hạn thuê mua lại với giá 1USD. Hợp đồng thuê tài chính, có kế hoạch thanh toán hàng tháng đều đặn, đã ghi nhận tài … Đọc tiếp

Kế toán chiết khấu thương mại

Bạn Phạm Trung Dũng có một câu hỏi gửi tới AIEC như sau: “Anh cho em hỏi về việc ghi nhận theo VAS tài khoản 511 và 512 khi chiết khấu thương mạiTheo TT200: – Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho … Đọc tiếp

Một số điểm chưa chặt chẽ trong quy định hợp nhất báo cáo tài chính của thông tư 202

Điều 40 thông tư 202/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng như sau: “Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình … Đọc tiếp