Một số điểm chưa chặt chẽ trong quy định hợp nhất báo cáo tài chính của thông tư 202

Điều 40 thông tư 202/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng như sau: “Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình … Đọc tiếp

Thảo luận về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp – phần 1

Chúng tôi nhận được hai câu hỏi của anh Ngô Việt Thái như sau: “Em gửi anh.Em có 2 câu hỏi liên quan đến việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gửi đến anh, rất mong nhận được chia sẻ kiến thức từ kinh nghiệm của anh ah. Vì sao khoản trích trước chi … Đọc tiếp

Sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí

Nguyên tắc phù hợp trong kế toán được định nghĩa như sau: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương … Đọc tiếp

Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu

Việc kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích tham gia dự thầu các dự án hoặc vay vốn ngân hàng không phải là việc gì xa lạ tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, ngay khi nhắc đến việc này, đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ nghĩ ngay đến việc … Đọc tiếp

Kế toán tiền lương nghỉ phép

Theo quy định của luật lao động thì người lao động được nghỉ một số ngày phép trong năm có hưởng lương. Tùy theo quy định của từng công ty mà số ngày nghỉ phép chưa sử dụng hết có thể được quy đổi ra thành tiền hoặc không. Vậy đối với từng trường hợp, … Đọc tiếp

Kế toán chi phí quà tặng khách hàng

Theo mọi người, đâu là thời điểm chúng ta ghi nhận các chi phí liên quan tới quà tặng cho khách hàng, đối tác? a) Thời điểm chúng ta nhận được các hàng hóa, dịch vụ được sử dụng làm quà tặng;b) Thời điểm chúng ta chuyển giao các hàng hóa, dịch vụ này cho … Đọc tiếp

Hướng dẫn xác định giá trị dự phòng bảo hành sản phẩm

A. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG Việc xác định chi phí dự phòng bảo hành sản phẩm dựa trên các xét đoán và ước tính của doanh nghiệp, kết hợp cùng với các dữ liệu thống kê trong quá khứ; Giá trị trích lập dự phòng bảo hành căn cứ vào giá trị chi phí … Đọc tiếp