[Q&A#6] Thay đổi trong ước tính kế toán giữa niên độ

Bạn Hoangle có gửi tới AIEC một câu hỏi như sau: “Anh Long có thể tư vấn giúp em trường hợp này. Có một số đơn vị lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý và họ thực hiện đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối môi tháng/quý và kết chuyển vào doanh thu/chi … Đọc tiếp

[Q&A#5] Giải đáp về báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1

Bạn Ngô Việt Thái có đặt câu hỏi như sau về nội dung trong khóa học Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp: “Em gửi anh. Các khoản mục liên quan vốn chủ sở hữu như Quỹ đầu tư phát triển, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn, chênh lệch đánh giá … Đọc tiếp

[Q&A #3] Sửa đổi hợp đồng thuê tài sản

Bạn Toàn Nguyễn có gửi tới AIEC một câu hỏi như sau: “Bên t thuê một thiết bị điện Năng lượng mặt trời, hợp đồng thuê dài hạn, cuối thời hạn thuê mua lại với giá 1USD. Hợp đồng thuê tài chính, có kế hoạch thanh toán hàng tháng đều đặn, đã ghi nhận tài … Đọc tiếp

Kế toán chiết khấu thương mại

Bạn Phạm Trung Dũng có một câu hỏi gửi tới AIEC như sau: “Anh cho em hỏi về việc ghi nhận theo VAS tài khoản 511 và 512 khi chiết khấu thương mạiTheo TT200: – Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho … Đọc tiếp

Thảo luận về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp – phần 1

Chúng tôi nhận được hai câu hỏi của anh Ngô Việt Thái như sau: “Em gửi anh.Em có 2 câu hỏi liên quan đến việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gửi đến anh, rất mong nhận được chia sẻ kiến thức từ kinh nghiệm của anh ah. Vì sao khoản trích trước chi … Đọc tiếp

Kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đấu thầu

Việc kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích tham gia dự thầu các dự án hoặc vay vốn ngân hàng không phải là việc gì xa lạ tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, ngay khi nhắc đến việc này, đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ nghĩ ngay đến việc … Đọc tiếp

Có nên học khóa học chuyển đổi từ VAS sang IFRS?

Với nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS, một số kế toán lựa chọn đến với các khóa học ngắn hạn, hay cụ thể hơn là các khóa học hướng dẫn chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS như là một cứu cánh. Tuy nhiên, hiệu … Đọc tiếp