[Q&A#5] Giải đáp về báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1

Bạn Ngô Việt Thái có đặt câu hỏi như sau về nội dung trong khóa học Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp: “Em gửi anh. Các khoản mục liên quan vốn chủ sở hữu như Quỹ đầu tư phát triển, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn, chênh lệch đánh giá … Đọc tiếp

Thảo luận về báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp – phần 1

Chúng tôi nhận được hai câu hỏi của anh Ngô Việt Thái như sau: “Em gửi anh.Em có 2 câu hỏi liên quan đến việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gửi đến anh, rất mong nhận được chia sẻ kiến thức từ kinh nghiệm của anh ah. Vì sao khoản trích trước chi … Đọc tiếp

Kế toán vàng tiền tệ theo IFRS

Nhân bài viết trên Webketoan về việc hạch toán coi trọng bản chất hơn hình thức, tôi muốn trao đổi một chút về việc ghi nhận vàng tiền tệ theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Theo như bài viết trên webketoan thì vàng sử dụng với mục đích cất giữ giá trị có bản … Đọc tiếp