Về AIEC

AIEC là một nền tảng xuất bản khóa học trực tuyến. Chúng tôi không trực tiếp sản xuất khóa học, mà chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa giảng viên và học viên. AIEC không có quyền sở hữu bản quyền đối với các khóa học được đăng tải trên hệ thống của chúng tôi. Giảng viên là người sở hữu bản quyền khóa học và chịu trách nhiệm chính cho chất lượng của khóa học.

Tại AIEC, chúng tôi luôn đặt chất lượng đào tạo làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Do vậy, chúng tôi luôn đánh giá rất kỹ hồ sơ giảng viên khi đăng ký kinh doanh khóa học. Chúng tôi cũng đồng thời theo dõi phản hồi của học viên đối với từng khóa học và sự hỗ trợ của giảng viên trong việc giải quyết các câu hỏi của học viên trong quá trình học. Trong trường hợp giảng viên không thực hiện đúng các cam kết đối với học viên, hoặc chất lượng đào tạo không đảm bảo, AIEC sẽ dừng việc hợp tác với giảng viên và ngừng kinh doanh các khóa học này. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo học viên luôn được học các chương trình đào tạo tốt nhất, với những giảng viên giỏi nhất.

Việc kinh doanh khóa học tại AIEC dựa trên tinh thần hợp tác và tự nguyện, đồng thời tuân thủ các tiêu chí về chất lượng đào tạo do chúng tôi đề ra. AIEC chỉ là một trong các kênh phân phối khóa học, do vậy giảng viên có thể tự do kinh doanh khóa học của mình trên mọi nền tảng mà không gặp bất kỳ giới hạn nào.

Giảng viên cũng có thể lựa chọn việc ngừng kinh doanh khóa học tại AIEC. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ dừng nhận các học viên mới. Đối với các học viên cũ, chúng tôi sẽ đảm bảo học viên có thể tiếp tục truy cập các khóa học này theo đúng cam kết. Giảng viên cũng vẫn sẽ có trách nhiệm hỗ trợ học viên trong quá trình học theo như cam kết ban đầu.

Để mang lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho học viên, chúng tôi triển khai quy trình kiểm soát chất lượng bao gồm:

  • Xét duyệt hồ sơ giảng viên kỹ càng, bao gồm cả việc xác minh thông tin nếu cần;
  • Đánh giá chất lượng khóa học của giảng viên;
  • Theo dõi phản hồi của học viên và sự hỗ trợ của giảng viên trong việc giải đáp các câu hỏi của học viên;
  • Làm việc với giảng viên để đảm bảo chương trình học được cập nhật đầy đủ.

Là một nền tảng xuất bản khóa học, AIEC sẽ không giới hạn nội dung chương trình đào tạo của giảng viên ngoài các quy trình kiểm soát chất lượng đào tạo. Do vậy, sẽ có thể tồn tại các khóa học với cùng một chủ đề nhưng được thực hiện bởi các giảng viên khác nhau.

Trong tình huống này, hệ thống của chúng tôi sẽ hiển thị các thông tin chi tiết của khóa học, bao gồm số lượng học viên đã đăng ký học cùng với đánh giá khóa học để người học có đầy đủ thông tin trong việc lựa chọn khóa học mong muốn.

AIEC có thể tạm dừng kinh doanh khóa học trong một số trường hợp sau:

  • Giảng viên không thực hiện đúng các cam kết đối với học viên;
  • Chúng tôi nhận được báo cáo từ học viên về việc nội dung giảng dạy có các sai sót nghiêm trọng về mặt kiến thức;
  • Chương trình học không được cập nhật đầy đủ dẫn tới kiến thức bị lỗi thời, không còn phù hợp;
  • Chúng tôi nhận được thông báo từ các bên thứ ba về việc khóa học vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ;
  • Các trường hợp khác ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo mà chúng tôi xét thấy cần phải tạm dừng việc kinh doanh khóa học để xử lý.

Trong trường hợp tạm dừng kinh doanh khóa học, chúng tôi sẽ dừng nhận các học viên mới. Quyền lợi của các học viên cũ sẽ không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo quyền lợi của học viên một cách tốt nhất. Trong trường hợp giảng viên không thực hiện đúng cam kết đối với học viên, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để khắc phục vấn đề này trong khả năng của mình, bao gồm cả việc hoàn lại học phí cho học viên.