Hướng dẫn sử dụng hệ thống học trực tuyến

1. Phương thức học

Các khóa học tại AIEC được thiết kế theo mô hình học trực tuyến. Hệ thống bài giảng được ghi hình sẵn và học viên có thể xem các bài giảng này bất kỳ lúc nào.

2. Làm sao để truy cập bài giảng?

Học viên xem bài giảng ngay tại mục nội dung khóa học

Khi ấn vào học một nội dung bài giảng bất kỳ, giao diện hệ thống học trực tuyến sẽ hiển thị như sau:

Trong trường hợp học viên chưa đăng ký khóa học, khi lựa chọn bài giảng để học, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Hãy đăng ký khóa học để có quyền truy cập các nội dung này”

3. Tài liệu học

Ở mỗi khóa học đều có mục tài liệu học, bao gồm tài liệu lý thuyết và các tài liệu thực hành.

Học viên có thể tải các tài liệu học này để phục vụ cho quá trình học tập.

4. Hỗ trợ trong quá trình học

Cuối mỗi bài giảng đều có phần bình luận, sử dụng trong trường hợp học viên có nội dung chưa thực sự hiểu và cần đến sự hỗ trợ của giảng viên. Hãy nhớ tận dụng tính năng này để việc học trở nên hiệu quả nhất.