Kiểm toán

Phương pháp tiếp cận của IVC dựa trên tính chính trực, chất lượng và sự độc lập. Chúng tôi đã và đang áp dụng một quy trình kiểm toán được thiết kế phù hợp cho từng nhòm khách hàng nhằm đánh giá thông tin tài chính một cách hiệu quả. Nó cho phép các chuyên gia của chúng tôi hiểu được các yếu tố đặc thù và văn hóa của khách hàng, cũng như ngành công nghiệp mà họ đang hoạt động qua đó xác định các áp lực cạnh tranh cũng như rủi ro cố hữu liên quan đến mỗi khách hàng.

Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán IVC.