Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản tại AIEC, bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây: 1. Điền thông tin đăng ký tài khoản Truy cập đường link đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://aiec.vn/dang-ky Các thông tin cần thiết phục vụ cho việc đăng ký tài khoản bao gồm: Tên đăng nhập; Họ … Đọc tiếp Hướng dẫn đăng ký tài khoản