Dịch vụ kế toán

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc chuẩn bị, lập và cung cấp thông tin kế toán, tài chính cho các bên có liên quan như các cổ đông, các nhà đầu tư, cơ quan quản lý thuế, bảo hiểm, các bên cho vay và các bên có liên quan lợi ích khác.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang thực hiện tư vấn cho nhiều khách hàng trong xử lý các vấn đề kế toán phát sinh và hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định liên quan đến công tác kế toán, tài chính.

Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán IVC.